พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของตำบลโนนตาล

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

พิกัด 17o32’15.5”N 104o34’37.8”E เนื้อที่ 80.00 ตารางกิโลเมตร หรือ 50,000 ไร่

เป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากตำบลเวินพระบาทและรามราชไปทางด้านทิศเหนือ และเป็นพื้นที่ต่อขยายเมืองท่าอุเทน ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 212 ห่างจากตัวเมืองนครพนมประมาณ 25 กิโลเมตร และ 12 กิโลเมตรจากสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อไปยังอำเภอโพนสวรรค์ และจังหวัดสกลนคร ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2028 (จดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 ที่อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร) มีความเหมาะสมในการพัฒนาให้เป็นพื้นที่รองรับการผลิตอาหารปลอดภัยและ อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร สานักงาน คลังสินค้า การบริการ ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมและระบบขนส่งสินค้า (โลจิสติกส์)


364 total views, 1 views today