ความเป็นมาของตำบลท่าอุเทน

Phrathat-ThaUThenประวัติความเป็นมาของตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ตำบลท่าอุเทน เป็นตำบลเก่าแก่มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2376 จนถึงปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าไทญ้อ พูดภาษาอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าอุเทน ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านท่าอุเทน หมู่ 2 บ้านท่าอุเทน หมู่ 3 บ้านท่าอุเทน หมู่ 4 บ้านท่าอุเทน หมู่ 5 บ้านท่าอุเทน หมู่ 6 บ้านน้อยหัวบึง หมู่ 7 บ้านนาเหนือ

พื้นที่:
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มเรียบแม่น้ำโขง มีเนื้อที่ทั้งหมด 13.5 ตร.กม. หรือประมาณ 8,437.5 ไร่

เขตพื้นที่:
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดกับ ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำโขง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

อาชีพ:
อาชีพหลัก ทำนา ปลูกพืชผัก
อาชีพเสริม ทำประมงน้ำจืด

สาธารณูปโภค:
มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง:
ตำบลท่าอุเทนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนครพนม ห่างจากตัวจังหวัดไปตามทางหลวงหมายเลข 212 ระยะทาง 26 กม. ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร 754 กม.

ผลิตภัณฑ์: พระธาตุท่าอุเทน, ส้มปลาตัว

129 total views, 2 views today

Related posts: