รู้จักเรา

อำเภอท่าอุเทนเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนม มีอาณาเขต ทิศเหนือและทิศตะวันออก ติดกับแขวงคำม่วน(สปป.ลาว)มีแม่น้ำโขงคั่น และแบ่งเขตการปกครองเป็น 9 ตำบล 111 หมู่บ้าน...

ตำบลท่าอุเทน(Tha Uthen)

ตำบลท่าอุเทน เป็นตำบลเก่าแก่มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2376 จนถึงปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าไทญ้อ พูดภาษาอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าอุเทน...

ตำบลโนนตาล (Non Tan)

ตำบลโนนตาล แบ่งเขตการปกครอง เป็น 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านกลาง , หมู่2 บ้านตาล , หมู่3 นาผักปอด , หมู่4 กุดกุ้มน้อย , หมู่5 กุดกุ้มใหญ่ , หมู่6 กะเสิม...

ตำบลท่าจำปา (Tha Champa)

เมื่อปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1170 พ.ศ.2351 ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 มีชาติพันธุ์ไทเผ่าหนึ่ง เรียกว่า ไทญ้อ อยู่ที่เมืองหงสาวดี...

ตำบลไชยบุรี (Chai Buri)

ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1170 พ.ศ.2351 ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 มีชาติพันธุ์ไทเผ่าหนึ่ง เรียกว่า ไทญ้อ อยู่ที่เมืองหงสาวดี...

ตำบลพนอม (Phanom)

เดิมเป็นหมู่บ้านชื่อ "บ้านพระนอน" เนื่อจากในบริเวณหมู่บ้านริมแม่น้ำโขงมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ โดยประชาชนกลุ่มแรกเป็นคนอพยพมาจากประเทศลาว ต่อมา...

ตำบลพะทาย (Phathai)

ตำบลพะทายอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอท่าอุเทนมีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านแก้งพง หมู่2 บ้านโนนสวรรค์ หมู่3 บ้านพะทาย หมู่4 บ้านพะทาย หมู่5 ...

ตำบลเวินพระบาท (Woen Phra Bat)

ตั้งชื่อตามสิ่งที่ประชาชนเคารพศรัทธา คือมีรอยพระพุทธบาทที่มีน้ำวนในแม่น้ำโขง ภาษาถิ่น น้ำวนเรียกว่า เวิน จึงกลายเป็นหมู่บ้านเวินพระบาท และตำบลเวินพระบาทจนถึงปัจจุบัน...

ตำบลรามราช (Ram Rat)

ท้าวบัว ผู้เป็นเจ้าเมือง ได้นำพรรคพวกออกตระเวนจับช้างป่าเพื่อนำมาใช้งาน จึงได้พบพื้นที่บริเวณหนองน้ำขุ่นหรือบุ่งเค็ม มีทำเลดี อุดมสมบูรณ์ ด้วยแหล่งน้ำและป่าไม้ จึงนำราษฎร...

ตำบลหนองเทา (Nong Thao)

ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539 จนมาถึงปัจจุบัน รวม 6 ปี ได้แยกออกจากตำบลพะทาย ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอีสาน นับถือศานาพุทธ ตั้งอยู่ในการปกครองของอำเภอท่าอุเทน ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน...

โพส10

สายด่วนกู้ภัย

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

เรียกแท๊กซี่

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

จองตั๊วะบิน

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.